Et taktspråk for tamburer

Muntlig tromming? Hvorfor det?

Begrunnelser og fordeler

  • Mer effektiv måte å lære å spille tromme
  • Lettere innlæring av nye trommekomposisjoner, dvs. å kunne spille dem fortere utenat
  • Lage et verktøy som på en enkel måte lar tamburer forklare musikken sin verbalt, også på tvers av eventuelle språkbarrierer

Effektiv læring

  • Aktiver og bruk av flest mulig sanser
  • Aktiver flest mulig av hjernens oppfatningsevner

Jo flere involverte sanser i en læringsprosess, desto større hukommelsespotensialet:

  • Høre 20 % (Auditiv)
  • Se 30 % (Optisk, visuell), tilsammen 50 %
  • Si 20 % (Auditiv og kommunikativ), tilsammen 70 %
  • Gjøre 20 % (Motorisk, kinestetisk), tilsammen 90 %
Hvis du kan si det, kan du spille det!
Eksempel på trommenoter med tillagt taktspråk

Et velkjent eksempel – glemt begynnelsen

Istedenfor den tungvinte forklaringen Høyre 5-slags virvel, venstre doublé, høyre doublé, venstre doublé, høyre doublé, venstre doublé, høyre doublé, svarer lederen bare: "fRra gdi gda gdi gda gdi gda" og en, to, tre, fire, alle spiller Første takt av marsjen Celanese

Her er mitt utkast til et taktspråk for tamburer:

Versjon 2023.05.14  » Vis i full størrelse (Ny fane)

Bruksmuligheter

Begynnelser av trommemarsjer

Celanese   Begynnelsen av Celanese fRra gdi gda gdi gda gdi gda


dr DrummlerBegynnelsen av dr Drummler fRra gdi gdadi RiTa gdi gda


Dr Grien HundBegynnelsen av Dr Grien Hund fRra gdi gda gdi gda RriTaTi


PumperniggelBegynnelsen av Pumperniggel fRra fla fLifLa gdi gda


Walliser    Begynnelsen av Walliser frradidafLifLadidafLifLa gdi gda


Avslutninger av trommemarsjer

7er avslutning  7er avslutning frra rridadi RraTiTa


Celanese    Avslutningen av Celanese frra rridadiTaTi Rra


Drummler   Avslutningen av dr Drummler frra rridadi Ri Rra


«Aldri blir noe stort utført uten entusiasme.» (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882)

SIRD Logo

Society of International Rudimental Drummers
Since 2018

Schwertfeger Trommelbau
25+ Jahre im Fokus der Tambouren

"Mein Trommelbauer"