Ansvarserklæring

Innehaver

Konsept, utvikling og programmering

Ansvarsfraskrivelse

Eieren av dette nettstedet kan på ingen måte og under ingen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle feil, skader eller tap som måtte oppstå under nedlasting fra dette nettstedet eller ved bruk av nedlastet materiale.

Filene eieren legger ut på dette nettstedet blir viruskontrollert før opplasting.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder på hviles innhold eieren av dette nettstedet verken har ansvar for eller innflytelse på. Innholdet disse tilknyttede nettstedene er ansvaret til de forskjellige nettstedeierne og stemmer ikke nødvendigvis overens med eieren av dette nettstedet sitt syn.

Eieren av dette nettstedet forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre eller slette innhold på dette nettstedet.

Opphavsrett

Registrerte varemerker, navn, logoer og bilder på dette nettstedet tilhører de respektive rettighetshaverne. Andre navn og merker som finnes på dette nettstedet kan være varemerker eller registrerte varemerker av de respektive rettighetshaverne.

Version 220208

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)