Et utvalg av ordtak og sitater på norsk

Sammenstilt av Heinz Herold for «Trommer og trommespill»

«Amatører snakker om strategi, profesjonelle om logistikk.» (Omar Nelson Bradley, 1893-1981, amerikansk general)

«Aldri blir noe stort utført uten entusiasme.» (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882)

«Alle er uvitende, men i forskjellige emner.» (William Penn Adair Rogers, eller Will, 1879-1935)

«Bare to ting er uendelige: Universet og den menneskelige dummhet. Og når det gjelder universet, er jeg ikke helt sikker.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Behersk emnet, så vil ordene følge av seg selv.» (Marcus Porcius Cato, 234-149 f.Kr.)

«Behersk saken, så kommer ordene av seg selv.» (Marcus Porcius Cato, 234-149 f.Kr.)

«Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke rådgivere og de mest tålmodige lærere.» (Charles William Eliot, 1834-1926)

«Da jeg var ung trodde jeg at penger var det viktigste i livet, nå da jeg er gammel vet jeg at de er det.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«De kristne kaller selv sin religion en barnetro. Men denne gryende selverkjennelse hindrer dem ikke fra å forlange at også voksne mennesker skal dele denne deres barnetro.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Den beste måten å forutsi framtiden er å oppfinne den.» (Alan Curtis Kay, 1940-)

«Den evige hindringen for menneskelige fremgang er skikkene.» (John Stuart Mill, 1806-1873)

«Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling.» (Konfucius, 551-479 f.Kr.)

«Den som ikke kjenner fremmede språk, vet intet om sitt eget.» (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)

«Den virkelige faren er ikke at datamaskiner begynner å tenke som mennesket, men at mennesket begynner å tenke som datamaskiner.» (Sydney Justin Harris, 1917-1986)

«Den vise forutsier hva fremtiden vil bringe ved å overveie fortidens handlinger.» (Sophokles, 496-406 f.Kr.)

«Det er bare én ting i verden som er verre enn å bli snakket om, og det er å ikke bli snakket om.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«Det er bedre å leve rikt enn å dø rik.» (Samuel Johnson, 1709-1784)

«Det er bedre å tie og bli tatt for en narr enn å åpne munnen og fjerne enhver tvil.» (Abraham Lincoln, 1861-1865)

«Det er de kristnes egen dogmatikk, som latterliggjør den gud, de tilber.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Det er ikke nok å ta en bestemmelse, man må også sette den i verk.» (Barbara Ring, 1870-1955)

«Det farligste i verden er å springe over en avgrunn i to hopp.» (Josh Billings, 1818-1885)

«Det finnes ikke moralske eller umoralske bøker. Bøker er enten godt eller dårlig skrevet.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«Det finnes ingen evige fakta og det er ingen absolutte sannheter.» (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900)

«Det viktigste er å aldri slutte å stille spørsmål. Nysgjerrigheten har sin egen grunn for å eksistere.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Det viktigste er ikke å vite alt, men å vite hvor man finner det når man trenger det.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Diktning lager en stor sannhet av mange små løgner. Politikk lager av mange små sannheter en stor løgn.» (Paul Lutus, www.arachnoid.com)

«Du gir lite når du bare gir av dine eiendeler. Først når du gir av deg selv, gir du virkelig noe.» (Kahlil Gibran, 1883-1931)

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«En dikter kan overleve alt, unntatt en trykkfeil.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«En god løgn farer fra Bagdad til Konstantinopel mens sannheten leter etter sine sandaler.» (Mark Twain, 1835-1910)

«En god løgn kan gå fra Bagdad til Konstantinopel mens sannheten leter etter sine sandaler.» (Mark Twain, 1835-1910)

«En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.» (Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, 1900-1944)

«En konklusjon er det punktet hvor du blir trett av å tenke.» (Martin Henry Fischer, 1879-1962)

«En løgn går halvveis rundt jorda mens sannheten fremdeles er i ferd med å ta på seg skoa.» (Mark Twain, 1835-1910)

«En løgn når halvveis rundt jorda mens sannheten fremdeles tar på seg sandalene.» (Mark Twain, 1835-1910)

«En mann som tør å kaste bort en time av tiden har ikke oppdaget livets verdi.» (Charles Darwin, 1809-1882)

«Erfaring er bare det navnet alle gir sine tabber.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«Et hus uten bøker er som et legeme uten sjel.» (Marcus Tullius Cicero, 106-43 f.Kr.)

«For en ‘monoteistisk’ religion skulle det jo greie seg med tre guder.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Gode ord er bedre enn gull.» (Gammelt ordtak)

«Helheten er mer enn summen av delene.» (Aristoteles, 384-322 f.Kr.)

«Heller barfot enn bokløs.» (Islandsk ordtak)

«Hvis kristendommen bare var et system av harmløse vrangforestillinger og kirken bare en skueplass for magiske seremonier og hokus-pokus, så kunne man la den være i fred. Men kirken er en makt. En ond makt og en mørk makt.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Idag vet folk prisen på alt, men ikke verdien av noe.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«Ikke alt som teller kan telles, og det som kan telles teller ikke alltid.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Jeg er så klok at jeg noen ganger ikke forstår et ord av det jeg sier.» (Oscar Wilde, 1854-1900)

«Jeg er uenig med deg, men er villig til å gå i døden for at du fritt skal få hevde dine meninger.» (Evelyn Beatrice Hall, 1868-1919)

«Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer raskt nok.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Jeg vil anslå verdens behov for datamaskiner til å være om lag fem stykker.» (Påstått «sitat» av Thomas J. Watson, 1874-1956, styreformann, IBM, 1943)

«Krev mye av deg selv og vent lite av andre. Det sparer deg for mange ergrelser.» (Konfucius, 551-479 f.Kr.)

«Lykken er det eneste som fordobler seg ved deling.» (Albert Schweitzer, 1875-1965)

«Med viten vokser tvilen.» (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)

«Mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves.» (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759-1805)

«Når et ord er sluppet løs, kan ikke ti ville hester innhente det.» (Japansk ordtak)

«Og hva skal man si om en kirke, som ganske visst lover sine troende evig salighet, men samtidig henviser de vantro, alle dem som tenker på en annen måte, til et evig helvedes pine? – Hvis den kirke absolutt skal tale om kjærlighet, da bør den gjøre det meget stille.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Og mennesker forsker og søker i stjerner og hav og jord. Han gransker i lærde bøker og finner gylne ord.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Si ikke alt du vet, men vit alt du sier.» (Matthias Claudius, 1740-1815)

«Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rett tid.» (Bibelen, Ord 25:11)

«Språket er værens hus.» (Martin Heidegger, 1889-1976)

«Store oppgaver skal en ta fatt på – ikke overveie.» (Caius Julius Caesar, 100-44 f.Kr.)

«Tale er utvendig tenkning, og tenkning er innvendig tale.» (Antoine de Rivarol, 1753-1801)

«Teknologi... evnen til å ordne verden slik at vi ikke behøver å oppleve den.» (Max Frisch, 1911-1991)

«Teori er når man vet alt og ingenting fungerer. Praksis er når alt fungerer og ingen vet hvorfor.» (Albert Einstein, 1879-1955)

«Utad er kristendom og kirke ett og det samme. Hva den kristne tror, er oss likegyldig. Hva de kristne gjør kan vi ikke bortse fra.» (Arnulf Øverland, 1889-1968)

«Vær forsiktig når du leser bøker om helse. Du kan dø av en trykkfeil.» (Mark Twain, 1835-1910)

«Vi må ikke bare tale slik at tilhørerne kan forstå oss, men slik at de ikke kan misforstå oss.» (Marcus Fabius Quintilian, ca. 35 f.Kr.-100 e.Kr.)